• Dzień Otwarty SP26
     • Pracownia nauczania początkowego
     • Pracownia nauczania początkowego
     • Dzień Języka Ojczystego
     • Studniówka 2019
     • Zielona kraina
     • Edukacja ze smakiem
     • A może budownictwo na Politechnice Śląskiej?
     • Dyrekcja ZSO nr 5
     • Dyrektor mgr Alfred Kijowski i wicedyrektor mgr inż. Joachim Bednorz
      • Zgoda na utworzenie klasy siódmej w Szkole Podstawowej Nr 26

       Organ prowadzący szkołę wyraził zgodę na utworzenie oddziału klasy siódmej w roku szkolnym 2019/2020. Na tej podstawie wciąż przyjmujemy wnioski rodziców uczniów obecnych klas szóstych o przyjęcie ich dzieci do klasy siódmej. Sprawę można załatwić w sekretariacie szkły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30.

      • Wierszem zapisane w Bytomiu

       W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Galerii Rotunda Miejskiej Biblioteki Publicznej miał miejsce wernisaż nauczycielki naszej szkoły pani mgr Anny Meiser "Wierszem zapisane w Bytomiu". Wyszukane przez panią Annę Meiser wiersze poetów ukazują ich życie w Bytomiu w latach powojennych. W trakcie wernisażu mogliśmy usłyszeć wybrane wiersze, które odczytały uczennice naszego gimnazjum Julia Karpińska i Julia Suchanowska z klasy IIIa oraz przepiękny występ naszego ucznia Jana Bolka z klasy IIIa, który zagrał na fagocie między innymi piosenkę "Przyjedź choć raz do Bytomia". Wystawę można będzie oglądać do 26 kwietnia. Gorąco polecamy. Pani Annie Meiser dziękujemy, gratulujemy pomysłu i życzymy dalszych sukcesów w poszukiwaniach literaturoznawczych.

      • Edukacja przyrodnicza, historyczna i geograficzna nad Bałtykiem? Tylko w Kennedy’m!

       Tak- kolejny raz uczniowie Kennedy’ego udali się na podbój Pobrzeża Gdańskiego.Miejsce stacjonowania- Dom Gościnny Sióstr Brygidek- Centrum Ekumeniczne w Gdańsku - Oliwie. Miejsce edukacji – Uniwersytet Gdański w ramach „Marine Mammals – Ssaki morskie w promocji nauki i kariery naukowej wśród młodzieży”, brzeg morski, zabytkowe obiekty na terenie Sopotu i Gdańska. Czas akcji: 28-30 marca 2019 roku. Uczestnicy naukowego wydarzenia: Nikola Kapuścińska, Kevin, Peregrym, Natalia Stępień, Julia Gabryel, Paulina Ściurka, Oliwia Pistor, Kamil Omyła, Nadia Ulanowska, Bartosz Wujcik, opiekunowie: mgr Piotr Pietrzak i mgr Justyna Przepadło.

      • Kolejny sukces naszych gimnazjalistów...

       W dniu 27 marca 2019r. odbyła się kolejna rywalizacja w Tenisie Stołowym naszych uzdolnionych uczennic.Szkołę naszą reprezentowała drużyna w składzie:.

       1. Suchanowska Julia kl. 3a

       2. Polaszek Emilia kl 3a

       3. Karpińska Julia kl. 3a

       Uczennice te w grudniu tocząc zacięty bój z wieloma bytomskimi szkołami zdobyły tytuł MIstrzyń Bytomia.Kolejnym etapem Były rozgrywki rejonowe w których uczennice nasze pokonały mistrzynie Piekar śląskich.Awansowały tym samym do półfinałów wojewódzkich w których zdobyły zaszczytne trzecie miejsce. Gratulujemy!

    • Egzamin gimnazjalny odbędzie się w zaplanowanym terminie!

    • Dyrektor szkoły informuje, że egzamin gimnazjalny rozpocznie się w naszej szkole w zaplanowanym terminie.
     Zbiórka zdających przed jutrzejszym egzaminem (10.04.2019 r.) o godzinie 8:30.

    • Komunikat Śląskiego Kuratora Oświaty w związku z planowanym strajkiem ZNP

    • W związku z planowaną akcją strajkową ZNP, Ministerstwo Oświaty kieruje do rodziców komunikat

     Został on także rozesłany rodzicom wiadomością w dzienniku elektronicznym.

    • Zgłaszanie dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 26 - klasy pierwsze i klasy siódme

    • 1. Zgłaszanie dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej

     Rodzice zgłaszają dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 26 w Bytomiu na podstawie formularza, w okresie od 11.03.2019 r. do 10.05.2019 r., w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:30.

     Do pobrania formularz dla dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły.

     Do pobrania formularz dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły.

     W dniu 24.05 2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. Na tej podstawie od 27.05 do 31.05.2019 r. rodzice muszą w sekretariacie pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły.

     Do pobrania szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

     2. Zgłaszanie dzieci do siódmej klasy szkoły podstawowej

     Organ prowadzący szkołę zgodził się na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 jednego oddziału klasy siódmej. Dlatego w Szkole Podstawowej Nr 26 wciąz trwają zapisy uczniów do tej  klasy.

     Do pobrania formularz dla dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły.

     Do pobrania formularz dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły.

     3. Obwód szkoły

     Od 1 września 2019 roku obwód Szkoły Podstawowej nr 26 przedstawia się następująco:
     ul. Droga Ewy – numery wszystkie,
     ul. Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 145,
     ul. Leśnictwo – numery wszystkie,
     ul. Nickla – numery wszystkie,
     ul. Relaksowa – numery wszystkie.

    • Zapowiadany przez ZNP strajk nauczycieli - informacja dyrektora szkoły skierowana do rodziców

    • Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada w dniu 8.04.2019 r. rozpoczęcie ogólnopolskiego strajku nauczycieli. 
     W czasie strajku należy założyć zamknięcie szkoły dla wszystkich uczniów i osób nie uczestniczących w proteście. Dlatego dyrektor szkoły prosi rodziców o zapewnienie swoim dzieciom pełnej opieki w czasie tej akcji.
     Poniżej odsyłacz do informacji otrzymanej od lidera Związku Nauczycielstwa Polskiego w naszej szkole, a dotyczącej przywilejów rodziców w przypadku konieczności sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

     Informacja ZNP

    • Radni uchwalili większe granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 26

    • W dniu  25.02.2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu zwiększono granicę obwodu naszej szkoły podając w uzasadnieniu: „dokonano przeniesienia ulicy Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 61 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 54 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 26. Zmiana ta podyktowana została koniecznością racjonalnego wykorzystania miejsc uczniowskich w obydwu szkołach”. Zatem od 1 września 2019 roku obwód Szkoły Podstawowej nr 26 przedstawia się następująco:
     ul. Droga Ewy – numery wszystkie,
     ul. Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 145,
     ul. Leśnictwo – numery wszystkie,
     ul. Nickla – numery wszystkie,
     ul. Relaksowa – numery wszystkie.

    • DWIE klasy utworzymy w VIII LO w roku szkolnym 2019/2020!

    • Zgodnie z decyzją władz oświatowych w VIII Liceum Ogólnokształcącym zostaną utworzone dwie klasy pierwsze, odpowiednio dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas obecnych oddziałów gimnazjalnych.

     Zgłoszenia będą przyjmowane od początku maja za pośrednictwem internetowej platformy naborowej. Jak to zrobić będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

    • Prawo rodziców do przeniesienia dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 26

    • W związku z pytaniami mieszkańców Miechowic informujemy, że MOŻNA przenieść dziecko do naszej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Bytomiu na mocy art. 205 ust. 2 (obecne klasy III) i ust. 5 (obecne klasy VI) Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60 z późn. zm.). Stanowią one, że istnieje możliwość przenoszenia uczniów szkół podstawowych na wniosek rodzica/opiekuna prawnego do szkół powstałych z przekształcenia dotychczasowych gimnazjów.

     Równocześnie uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25.02.2019 r. zwiększono granicę naszego obwodu podając w uzasadnieniu: „dokonano przeniesienia ulicy Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 61 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 54 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 26. Zmiana ta podyktowana została koniecznością racjonalnego wykorzystania miejsc uczniowskich w obydwu szkołach”.
     Od 1 września 2019 roku obwód Szkoły Podstawowej nr 26 przedstawia się następująco:
     ul. Droga Ewy – numery wszystkie,
     ul. Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 145,
     ul. Leśnictwo – numery wszystkie,
     ul. Nickla – numery wszystkie,
     ul. Relaksowa – numery wszystkie.

     W ślad za tymi uregulowaniami, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 w Bytomiu przyjmuje takie wnioski rodziców od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 roku. Odpowiedni formularz wniosku można wypełnić w sekretariacie szkoły w godzinach pracy od 7:00 do 15:30.
     Prosimy o przekazanie tej wiadomości zainteresowanym znajomym.
     Do pobrania wnioski o przyjęcia do szkoły: dziecka z rejonu szkoły lub dziecka spoza rejonu szkoły.