• Dzień Otwarty SP26
     • Pracownia nauczania początkowego
     • Pracownia nauczania początkowego
     • Dzień Języka Ojczystego
     • Studniówka 2019
     • Zielona kraina
     • Edukacja ze smakiem
     • A może budownictwo na Politechnice Śląskiej?
     • Dyrekcja ZSO nr 5
     • Dyrektor mgr Alfred Kijowski i wicedyrektor mgr inż. Joachim Bednorz
      • Gryfno Godka w Piekarach Śląskich

       Piekary Śląskie 8.05.2019 r. Dziś był dzień wyjątkowy i bardzo ważny dla naszej klasy. Po raz pierwszy w krótkiej, wspólnej historii wzięliśmy udział w ważnym dla naszego regionu konkursie Gryfnej Godki w Piekarach Śląskich. Naszą klasę i zarazem szkołę reprezentowała silna grupa w składzie: Kamila, Nadia O., Nadia C., Zuzia, Kacper, Stasiu i Adaś. Zaprezentowali się oni w wierszach Jana Brzechwy w przekładzie na język śląski autorstwa pana Marka Szkołtyska. Mimo ogromnej tremy i przejęciu nasi koledzy świetnie sobie poradzili. Mocno wszyscy trzymaliśmy za nich kciuki. I niezależnie od werdyktu jury – dla nas cała siódemka jest wygrana. W przygotowaniach do tej imprezy naszym kolegom pomagali: mgr Mirosława Bryk oraz Kochani Rodzice. Ogromnie im gratulujemy i jesteśmy bardzo dumni!

      • Matematyczne sukcesy naszych gimnazjalistów

       Uczniowie Kennedy'ego brali udział w kilku konkursach matematycznych. W niektórych rywalizowali z uczniami z sąsiednich miast - było to Miejski Konkurs Matematyczny "Strzał w X LO". Tutaj Miłosz Glanc z klasy 3A zdobył 12 miejsce.

       Dwa kolejne konkursy, to Międzynarodowy Kangur Matematyczny oraz Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Matematyki Olimpus - sesja wiosenna. A oto wyniki.

      • Witaj Maj, Trzeci Maj!

       Witaj majowa jutrzenko,

       Świeć naszej polskiej krainie,

       Uczcimy ciebie piosenką,

       Która w całej Polsce słynie.

       Ref.

       Witaj maj, trzeci maj,

       U Polaków błogi raj (bis).

       W takim klimacie na zaproszenie Prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza delegacja Kennedy'ego świętowała 228. rocnicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 98. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

    • Zgłaszanie dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 26 - klasy pierwsze i klasy siódme

    • 1. Zgłaszanie dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej

     Rodzice zgłaszają dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 26 w Bytomiu na podstawie formularza, w okresie od 11.03.2019 r. do 10.05.2019 r., w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:30.

     Do pobrania formularz dla dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły.

     Do pobrania formularz dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły.

     W dniu 24.05 2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. Na tej podstawie od 27.05 do 31.05.2019 r. rodzice muszą w sekretariacie pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły.

     Do pobrania szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

     2. Zgłaszanie dzieci do siódmej klasy szkoły podstawowej

     Organ prowadzący szkołę zgodził się na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 jednego oddziału klasy siódmej. Dlatego w Szkole Podstawowej Nr 26 wciąz trwają zapisy uczniów do tej  klasy.

     Do pobrania formularz dla dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły.

     Do pobrania formularz dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły.

     3. Obwód szkoły

     Od 1 września 2019 roku obwód Szkoły Podstawowej nr 26 przedstawia się następująco:
     ul. Droga Ewy – numery wszystkie,
     ul. Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 145,
     ul. Leśnictwo – numery wszystkie,
     ul. Nickla – numery wszystkie,
     ul. Relaksowa – numery wszystkie.

    • Radni uchwalili większe granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 26

    • W dniu  25.02.2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu zwiększono granicę obwodu naszej szkoły podając w uzasadnieniu: „dokonano przeniesienia ulicy Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 61 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 54 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 26. Zmiana ta podyktowana została koniecznością racjonalnego wykorzystania miejsc uczniowskich w obydwu szkołach”. Zatem od 1 września 2019 roku obwód Szkoły Podstawowej nr 26 przedstawia się następująco:
     ul. Droga Ewy – numery wszystkie,
     ul. Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 145,
     ul. Leśnictwo – numery wszystkie,
     ul. Nickla – numery wszystkie,
     ul. Relaksowa – numery wszystkie.

    • DWIE klasy utworzymy w VIII LO w roku szkolnym 2019/2020!

    • Zgodnie z decyzją władz oświatowych w VIII Liceum Ogólnokształcącym zostaną utworzone dwie klasy pierwsze, odpowiednio dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas obecnych oddziałów gimnazjalnych.

     Zgłoszenia będą przyjmowane od początku maja za pośrednictwem internetowej platformy naborowej. Jak to zrobić będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

    • Prawo rodziców do przeniesienia dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 26

    • W związku z pytaniami mieszkańców Miechowic informujemy, że MOŻNA przenieść dziecko do naszej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Bytomiu na mocy art. 205 ust. 2 (obecne klasy III) i ust. 5 (obecne klasy VI) Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60 z późn. zm.). Stanowią one, że istnieje możliwość przenoszenia uczniów szkół podstawowych na wniosek rodzica/opiekuna prawnego do szkół powstałych z przekształcenia dotychczasowych gimnazjów.

     Równocześnie uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25.02.2019 r. zwiększono granicę naszego obwodu podając w uzasadnieniu: „dokonano przeniesienia ulicy Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 61 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 54 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 26. Zmiana ta podyktowana została koniecznością racjonalnego wykorzystania miejsc uczniowskich w obydwu szkołach”.
     Od 1 września 2019 roku obwód Szkoły Podstawowej nr 26 przedstawia się następująco:
     ul. Droga Ewy – numery wszystkie,
     ul. Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 145,
     ul. Leśnictwo – numery wszystkie,
     ul. Nickla – numery wszystkie,
     ul. Relaksowa – numery wszystkie.

     W ślad za tymi uregulowaniami, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 w Bytomiu przyjmuje takie wnioski rodziców od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 roku. Odpowiedni formularz wniosku można wypełnić w sekretariacie szkoły w godzinach pracy od 7:00 do 15:30.
     Prosimy o przekazanie tej wiadomości zainteresowanym znajomym.
     Do pobrania wnioski o przyjęcia do szkoły: dziecka z rejonu szkoły lub dziecka spoza rejonu szkoły.