Szkolne Koło Towarzystwa Miłośników Bytomia

Od roku 2000 w naszej szkole działa Szkolne Koło Towarzystwa Miłośników Bytomia. Powstało ono pod patronatem Towarzystwa Miłośników Bytomia. Naszym celem jest propagowanie wiedzy na temat historii Bytomia, wzbudzenie w uczniach szacunku do Małej Ojczyzny jaką jest nasze Miasto, zainteresowanie życiem i współczesnymi problemami gminy i dzielnicy Miechowice.

Przez lata pracy naszego koła podejmowaliśmy wiele ciekawych inicjatyw i uczestniczyliśmy w wielu ważnych wydarzeniach – oto niektóre z nich:

 • w ramach wspierania akcji Towarzystwa Miłośników Bytomia dotyczącej odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu Mater Dolorosa zorganizowaliśmy wśród młodzieży szkolnej zbiórkę pieniędzy na restaurację grobowca Hakuba. Uczniowie naszej szkoły zebrali kwotę w wysokości 500 zł;
 • stworzyliśmy na terenie placówki Śląską Izbę Tradycji, pozyskaliśmy stare meble i sprzęt codziennego użytku, które stanowiły wyposażenie śląskich mieszkań; na uroczyste otwarcie izby wypożyczono stroje ludowe z Domu Kultury "Karolinka" w Radzionkowie; Śląska Izba Tradycji służy jako ośrodek spotkań Szkolnego Koła Towarzystwa Miłośników Bytomia;
 • w ramach współpracy z Towarzystwem Miłośników Bytomia otrzymaliśmy wiele książek dotyczących historii Miasta Bytomia, które wzbogaciły księgozbiór naszej szkolnej biblioteki;
 • od lat otaczamy opieką zabytkowy grób górników poległych w wyniku wybuchu pyłu węglowego w Kopalni  "Castellengo", grób ten znajduje się na cmentarzu miechowickim przy parafii pw. Świętego Krzyża;
 • braliśmy udział w akcji zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Bytomia, która miała na celu utrwalenie na fotografii tych miechowickich miejsc, które wkrótce mogą zniknąć z dzielnicy: zamek miechowicki, stare kamienice, familoki itp.
 • braliśmy udział w sesji Rady Miejskiej poświęconej „Ofiarom komunistycznego terroru w Bytomiu”, która poprzedziła uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar Terroru Komunistycznego;
 • w szkole zorganizowano miejskie uroczystości upamiętniające zbrodnię stalinowską na Śląsku, a szczególnie w Miechowicach i Bytomiu oraz wystawę pamiątek z m.in. tego okresu historycznego;
 • stworzyliśmy w szkole wystawę prezentującą historię Miechowic w starej fotografii, korzystaliśmy ze zbiorów Pana Jana Hodora, członka Towarzystwa Miłośników Bytomia;
 • uczniowie naszej szkoły wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach z diakonisą siostrę Martę Grudke, która chętnie opowiadała im  o historii Miechowic, a szczególnie o siostrze miłosierdzia – Matce Ewie z rodu hrabiów von Tiele – Winckler, którzy byli właścicielami Miechowic;
 • dzięki uprzejmości ks. prałata Jana Plichty, proboszcza parafii pw. Świętego Krzyża w Miechowicach uczniowie mogli zwiedzić stare kościelne krypty, w których  spoczywają szczątki właścicieli Miechowic: Domesów, Aresinów i Wincklerów, zaś na przykościelnym cmentarzu odwiedzić groby zamordowanych przez Armię Czerwoną w 1945 mieszkańców Miechowic;
 • uczestniczyliśmy w uroczystościach otwarcia „Szlaku Matki Ewy” w Miechowicach.

Z kołem współpracuje wielu uczniów gimnazjum jaki i liceum. Każdego roku bierzemy udział w konkursie dotyczącym historii Bytomia. Organizujemy popołudniowe wyjścia na koncerty i wystawy odbywające się w naszym mieście. Składamy kwiaty pod pomnikami w czasie świąt i uroczystości państwowych i miejskich.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

Wydawca
Dyrektor ZSO nr 5 w Bytomiu
Alfred Kijowski
Opiekun serwisu
Jolanta Bednorz
Stałe tematyczne zespoły redakcyjne
Bytomskie Koło Terenowe PTG

Justyna Przepadło
Marta Guja
Karina Dyba
Monika Maruszczyk
Szkolne Koło PCK
Justyna Przepadło
Justyna Janicka
Monika Maruszczyk
Marta Guja
Szkolne Koło LOP
Karina Dyba
Osiągnięcia
Krystyna Marusiak
Biblioteka
Justyna Janicka
Monika Maruszczyk
Samorząd Uczniowski Gimnazjum
Marta Guja
Anna Mrozek
Samorząd Uczniowski Liceum
Anna Okwiecińska
Joanna Sitek
Zespół redakcyjny bieżącego roku szkolnego
Teksty
Jolanta Bednorz
Joachim Bednorz
Anna Meiser
Zdjęcia
Archiwum UM w Bytomiu
Archiwum ZSO 5 w Bytomiu