Szkolne Koło Towarzystwa Miłośników Bytomia

Od roku 2000 w naszej szkole działa Szkolne Koło Towarzystwa Miłośników Bytomia. Powstało ono pod patronatem Towarzystwa Miłośników Bytomia. Naszym celem jest propagowanie wiedzy na temat historii Bytomia, wzbudzenie w uczniach szacunku do Małej Ojczyzny jaką jest nasze Miasto, zainteresowanie życiem i współczesnymi problemami gminy i dzielnicy Miechowice.

Przez lata pracy naszego koła podejmowaliśmy wiele ciekawych inicjatyw i uczestniczyliśmy w wielu ważnych wydarzeniach – oto niektóre z nich:

 • w ramach wspierania akcji Towarzystwa Miłośników Bytomia dotyczącej odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu Mater Dolorosa zorganizowaliśmy wśród młodzieży szkolnej zbiórkę pieniędzy na restaurację grobowca Hakuba. Uczniowie naszej szkoły zebrali kwotę w wysokości 500 zł;
 • stworzyliśmy na terenie placówki Śląską Izbę Tradycji, pozyskaliśmy stare meble i sprzęt codziennego użytku, które stanowiły wyposażenie śląskich mieszkań; na uroczyste otwarcie izby wypożyczono stroje ludowe z Domu Kultury "Karolinka" w Radzionkowie; Śląska Izba Tradycji służy jako ośrodek spotkań Szkolnego Koła Towarzystwa Miłośników Bytomia;
 • w ramach współpracy z Towarzystwem Miłośników Bytomia otrzymaliśmy wiele książek dotyczących historii Miasta Bytomia, które wzbogaciły księgozbiór naszej szkolnej biblioteki;
 • od lat otaczamy opieką zabytkowy grób górników poległych w wyniku wybuchu pyłu węglowego w Kopalni  "Castellengo", grób ten znajduje się na cmentarzu miechowickim przy parafii pw. Świętego Krzyża;
 • braliśmy udział w akcji zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Bytomia, która miała na celu utrwalenie na fotografii tych miechowickich miejsc, które wkrótce mogą zniknąć z dzielnicy: zamek miechowicki, stare kamienice, familoki itp.
 • braliśmy udział w sesji Rady Miejskiej poświęconej „Ofiarom komunistycznego terroru w Bytomiu”, która poprzedziła uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar Terroru Komunistycznego;
 • w szkole zorganizowano miejskie uroczystości upamiętniające zbrodnię stalinowską na Śląsku, a szczególnie w Miechowicach i Bytomiu oraz wystawę pamiątek z m.in. tego okresu historycznego;
 • stworzyliśmy w szkole wystawę prezentującą historię Miechowic w starej fotografii, korzystaliśmy ze zbiorów Pana Jana Hodora, członka Towarzystwa Miłośników Bytomia;
 • uczniowie naszej szkoły wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach z diakonisą siostrę Martę Grudke, która chętnie opowiadała im  o historii Miechowic, a szczególnie o siostrze miłosierdzia – Matce Ewie z rodu hrabiów von Tiele – Winckler, którzy byli właścicielami Miechowic;
 • dzięki uprzejmości ks. prałata Jana Plichty, proboszcza parafii pw. Świętego Krzyża w Miechowicach uczniowie mogli zwiedzić stare kościelne krypty, w których  spoczywają szczątki właścicieli Miechowic: Domesów, Aresinów i Wincklerów, zaś na przykościelnym cmentarzu odwiedzić groby zamordowanych przez Armię Czerwoną w 1945 mieszkańców Miechowic;
 • uczestniczyliśmy w uroczystościach otwarcia „Szlaku Matki Ewy” w Miechowicach.

Z kołem współpracuje wielu uczniów gimnazjum jaki i liceum. Każdego roku bierzemy udział w konkursie dotyczącym historii Bytomia. Organizujemy popołudniowe wyjścia na koncerty i wystawy odbywające się w naszym mieście. Składamy kwiaty pod pomnikami w czasie świąt i uroczystości państwowych i miejskich.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!