• Aktualności

      • 2019/2020

      • "Rok szkolny 2019/2020 uważam za otwarty"

       W uroczystości uczestniczyli uczniowie, ich rodzice, a nawet dziadkowie, a także nauczyciele i pracownicy szkoły. Podczas akademii- w krótkim występie artystycznym- jej gospodarze zaprezentowali zebranym  wartości i postawy ważne dla szkolnej społeczności Kennedy'ego, jakimi są: prawda, dobro, kreatywność, samodzielność, solidarność, odpowiedzialność, zaangażowanie, pasja, radość, odkrywanie. Utwory muzyczne oraz krótkie filmy archiwalne pozwoliły na refleksję przypominającą o obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz napaści zbrojnej na Polskę hitlerowskich Niemiec oraz ZSRR.

       Wydarzeniu towarzyszyło pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Kennedy'ego.

       Uroczysta akademia została przygotowana przez uczniów klasy Va i Vb.

       Nad przygotowaniami czuwały: mgr Mart Guja oraz mgr Justyna Przepadło.

       Autorką zdjęć jest mgr Justyna Przepadło.